RSS

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Bố quái (Toán quẻ) – Luật Lệ Bố Quái – Phần I(7) – DVBL

21 Th7

Good Hope là công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn,thiết kế, thi công trọn gói các hạng mục công trình nhà ở,thiết kế nhà chung cư, khách sạn,…, đầu tư xây dựng các công trình nhà lô, biệt thự,

Con Bò Rống Tiếng Bi Thảm

Ngày Quý Mẹo, giờ Ngọ, có một con bò rống (kêu) một cách bi ai ở Khảm phương (chính phương Bắc), nhân đó Tiên sinh bố quẻ xem:

Con bò là Khôn làm Thượng quái, Khảm phương làm Hạ quái.

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Bố quái (Toán quẻ) – Luật Lệ Bố Quái – Phần I(7)   DVBL

Khôn là 8, Khảm là 5, cộng thêm giờ Ngọ số 7, tổng cộng được 21 – 17(3×6) còn lại 3, được quẻ Địa Thủy Sư, hào ba động (lục tam).

Dịch từ bảo rằng: “Sư, hoặc dư thi, hung (Hung), nghĩa là xuất quân bại trận phải lấy xe chở thây ma về là xấu. Quẻ Sư biến Thăng (Địa Thủy Sư biến Địa Phong Thăng). Hổ thấy Khôn, Cấn, mà Khôn là Thể. Hổ, Biến đều khắc hết, chẳng có sinh khí nào cả.

Đoán rằng: Con bò ấy ắt trong 21 ngày nữa sẽ bị giết. Sau 20 ngày có người mua con bò ấy về ăn khao (thật quái lạ thay)

Cách Bố Quẻ:

Chánh quái

Địa Thủy Sư
(Sư quái)
Con bò là Khôn: 8
__ __
__ __ Thể
__ __ Khôn: Thổ

Khảm phương: 6
__ __ * Dụng
_____
__ __ Khảm: Thủy
Hổ quái

__ __
__ __ Khôn: Thổ
__ __

__ __
__ __
_____ Chấn: Mộc
Biến quái

Địa Phong Thăng
(Thăng quái)

__ __
__ __
__ __

_____
_____
__ __ Tốn: Mộc

Giờ Ngọ số 7:
8 + 6 + 7 = 21 – 18(3×6) = 3 tức hào 3 động.

Con Gà Gáy Buồn Thảm

Ngày Giáp Thân, giờ Mẹo, ở Càn phương (phương Tây Bắc, có một con gà gày cực kỳ bi ai, nhân đó Tiên sinh liền bố quẻ:

Con gà thuộc Tốn là Thượng quái,
Càn phương là Hạ quái.
Được quẻ Phong Thiên Tiểu Súc.

Lấy Tốn là 5, Càn là 1, gia thêm giờ Mẹo là số 4, cộng tất cả được 10 – (1×6) = 4, tức là hào 4 động, biến thành quẻ Càn, gọi là Tiểu Súc lục tứ.

Dịch từ bảo rằng: “Hũu phụ huyết khử dịch xuất dĩ huyết”, nghĩa là nứt huyết ra, kinh ra sợ lấy máu.

Suy đó có nghĩa con gà bị giết, quái lại là “Tiểu Súc chi can” (Con vật nhỏ khô kiệt).

Hổ thấy Ly, Đoài; Càn thuộc Kim làm Thể, Ly thuộc Hỏa khắc kỵ.

Trong quái lại có cả Tốn thuộc Mộc, Ly thuộc Hỏa có nghĩa là củi, lửa ấy là triệu chứng nấu nướng vậy.

Đoán rằng: Con gà này nộ trong 10 ngày nữa sẽ bị làm thịt, quả nhiên trong 10 ngày sau, nhà có khách nên đem giết gà đãi khách. Rất nghiệm thay.

Cách Bố Quẻ:

Chánh quái

Phong Thiên Tiểu Súc
(Tiểu súc quái)
Con gà là Tốn: 5
_____
_____ Tốn: Mộc
__ __ * Dụng

Càn phương: 1
_____
_____ Thể
_____ Càn: Kim
Hổ quái

_____
__ __ Ly: Hỏa
_____

__ __
_____
_____ Đoài: Kim
Biến quái

_____
_____
_____ Càn: Kim

_____
_____
_____

Giờ Mẹo số 4:
5 + 1 + 4 = 10 – (1×6) – 4 tức hào 4 động.

Cành Cây Khô Ngã Xuống Đất

Ngày Mậu Tý, giờ Thìn, Tiên sinh đang đi giữa đường, gặp một cây lớn tươi tốt ở cạnh tự nhiên không có gió mà lại có một cành cây khô gãy xuống đất về hướng Đoài. Nhân đó Tiên sinh liền bố quẻ:

Lấy cành cây khô là Ly làm Thượng quái. Lấy Đoài phương (chính Tây) làm Hạ quái. Nên được quẻ Hỏa Trạch Khuê.

Đoài số 2, Ly số 3, gia thêm giờ Thìn số 5, cộng tất cả là 10 – (1×6) còn 4 tức là hào 4 động, biến ra Sơn Trạch Tổn, gọi là Khuê chi cửu tứ.

Dịch từ bảo rằng: “Khuê, cô ngộ nguyên phu”, nghĩa là chia lìa và cô đơn, lại gặp phải người to lớn.

Quái là Trạch khuê biến Tổn. Hổ thấy Khảm, Ly. Đoài thuộc Kim là Thể, Ly thuộc Hỏa thời khắc kỵ, và lại tên hai quẻ là Khuê Tổn có nghĩa là Thương tàn.

Đoán rằng: Trong vòng 10 ngày nữa cây này bị đốn. Quả nhiên trong 10 ngày sau, cây bị thợ mộc đốn để làm nhà cho các quan ở. Thật đúng như chữ nguyên phu vậy.

Cách Bố Quẻ:

Chánh quái

Hỏa Trạch Khuê
(Khuê quái)
Cây khô Ly: 3
_____
__ __ Ly: Hỏa
_____ * Dụng

Đoài phương: 2
__ __
_____ Thể
_____ Đoài: Kim
Hổ quái

__ __
_____ Thủy: Khảm
__ __

_____
__ __
_____ Ly: Hỏa
Biến quái

Sơn Trạch Tổn
(Tổn quái)

_____
__ __
__ __ Cấn: Mộc

__ __
_____
_____

Giờ Thìn số 5:
3 + 2 + 5 = 10 – (1×6) – 4 tức hào 4 động

Từ quẻ “Ông già có sắc mặt lo âu” đến quẻ “Cành cây khô…” trên đây, trước đều được quái, sau mới có số, cho nên gọi các cách toán ấy là Hậu Thiên.
Theo -Của Thiệu Khang Tiết.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Bố quái (Toán quẻ) – Luật Lệ Bố Quái – Phần I(7)   DVBL

Diem Nhan cho Cuoc Song Hom Nay !!!

Ngay nay, phong thuy hay con goi la khoa hoc phong thuy duoc ung dung rong rai trong moi hoat dong cua cuoc song. Va khi nhac den phong thuy thi khong the bo qua cac vat pham phong thuy, theo hoc thuyet phong thuy, viec ung dung cac vat pham phong thuy nay vao phong thuy nha o la vo cung quan trong. Trong do da phong thuy, da quy phong thuy, trang suc phong thuy va cac san pham, do phong thuy bang da quy tu nhien noi chung luon mang lai nhieu cat khi phong thuy nhat cho ban. Viec tra cuu de su dung dung cach theo thuat phong thuy ngay nay cung da duoc ho tro online hoan toan, voi cac truong hop chuyen sau moi can den chuyen gia phong thuy ma thoi.

Va dang chu y nhat la ty huu, linh vat phong thuy so mot trong cac vat pham phong thuy hien nay. Su dung ty huu dung cach, tuy theo loai ty huu bang chat lieu gi vi du nhu ty huu bang ngoc, ty huu bang da, ty huu bang dong hay ty huu bang bot da… hoac cong nang la gi vi du nhu ty huu de ban, ty huu deo co, ty huu deo tay, ty huu deo nhan hay ty huu treo xe hoi… Ma ban co the chon cach tay tran, khai quang, diem nhan phu hop cho moi ty huu

Ngoai ra, trong phong thuy nha o, viec dat tu bep hop phong thuy cung rat quan trong. Tu bep duoc coi la trai tim cua mot ngoi nha, tu bep tot la tu bep duoc tao ra tu cac chat lieu go tu nhien, la tu bep dat dung cac phuong vi can thiet. Viec goi ten tu bep la ke bep cua nguoi mien Nam cung la net dac trung rat rieng, tu ke bep nghe rat gan gui, boi ke bep trong phong an la noi gia dinh quay quan hang ngay, nen viec dau tu vao ke bep, tao nen mot ke bep dep khong con xa la voi nguoi Viet hom nay.

Dang chu y la trang suc, trang suc phong thuy va thoi trang theo phong thuy noi chung cung khong phai la qua moi me, chang han nhu viec chon mot chiec tui xach phu hop phong thuy dang duoc xem nhu mot trao luu. Tui xach la vat dung thoi trang rat gan gui voi phai dep, chiec tui xach co hop menh cung thi moi mang lai may man cho nguoi su dung, vi du nhu nguoi menh Thuy thi nen su dung tui xach mau gi, menh Tho thi tui xach can co hinh dang nhu the nao, dung tui xach co quai deo hay tui xach chi cam tay… Khi mot chiec tui xach vua dep, vua hoi tu day du nhung yeu to tren thi qua that rat tuyet voi.

Khong nhung the, trong dip Tet nguyen dan ve, ngoai viec tim den thay tu vi de xem boi, xem tuong, lay la so tu vi 2013 dau nam thi qua tet 2013 y nghia nhat cung chinh la nhung mon qua tet mang dam tinh chat phong thuy, nhung mon qua tet kem theo su may man, nhung mon qua tet mang den loc vui cua dat troi… Nguoi nhan duoc qua bieu se hieu duoc tam long cung nhu su tinh te cua nguoi tang qua

+ Ben Thanh: Phong ThuyTy Huu Phong ThuyDa Quy Phong ThuyTrang Suc Phong ThuyVat Pham Phong Thuy

+ Phu Nhuan: Phong ThuyTy Huu Phong ThuyDa Quy Phong ThuyTrang Suc Phong ThuyVat Pham Phong Thuy

+ Ky Hoa: Phong ThuyTy Huu Phong ThuyDa Quy Phong ThuyTrang Suc Phong ThuyVat Pham Phong Thuy

+ Go Vap: Phong ThuyTy Huu Phong ThuyDa Quy Phong ThuyTrang Suc Phong ThuyVat Pham Phong Thuy

+ Hoan Kiem: Phong ThuyTy Huu Phong ThuyDa Quy Phong ThuyTrang Suc Phong ThuyVat Pham Phong Thuy

+ Dong Da: Phong ThuyTy Huu Phong ThuyDa Quy Phong ThuyTrang Suc Phong ThuyVat Pham Phong Thuy

Source: Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Bố quái (Toán quẻ) – Luật Lệ Bố Quái – Phần I(7)

Bài Liên Quan Khác

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Xay Dung – Dich Vu Xay Dung Tong Hop

Bài Liên Quan Khác

Advertisements
 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Bảy 21, 2012 in Uncategorized

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: